Współpraca

Prezentowane projekty stanowią wyłączną własność spółki pod firmą Dobre Domy Flak & Abramowicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.