Oferta - CADAR-PROJEKT

Nasza firma świadczy usługi projektowe i doradcze w pełnym zakresie. Dzięki kompleksowej obsłudze, nie musisz szukać innych wykonawców i oszczędzasz Twój cenny czas.

1. Projekty pełno branżowe: budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne, budynki usługowe, budynki gospodarcze,
garażowe i inwentarskie, budynki użyteczności publicznej itp.
2. Adaptacje projektów typowych
3. Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów
4. Legalizacje samowoli budowlanych i zmiany sposobu użytkowania
5. Inwentaryzacje budowlane i powykonawcze
6. Projekty technologiczne
7. Świadectwa charakterystyki energetycznej
8. Zagospodarowania terenu
9. Oceny oddziaływania na środowisko
10. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę: pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, map do celów projektowych, warunków na przyłączenie mediów – wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej
11. Kierownictwo i nadzór budowy
12. Bezpłatne fachowe doradztwo z zakresu całej budowy


Realizując nasze projekty budowlane robimy wszystko, by zapewnić Klientom zadowolenie z projektu, dlatego prowadzimy wieloetapowy proces konsultacji. Umożliwia on dokładne poznanie potrzeb Klienta oraz wprowadzanie wymaganych przez niego poprawek - pozwala nam także na częsty kontakt z Klientem i wyjaśnianie ewentualnych problemów na bieżąco. Zależy nam, by Kielce stawały w czołówce polskich miast pod względem jakości usług i obsługi. Pracownia projektowa Cadar to najlepszy wybór zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i firm.